keyboard_arrow_right
Обавештења
Дана 13.06.2024. доћи ће до прекида у водоснабдевању у Шиду у улици Карађорђева као и део улице Алексе Шантића у периоду од 11h до 13h, због извођења радова на водоводном прикључку.
Тренутни кварови
Радови у току
(022) 711 755
vodovodsid@mts.rs

Извештаји


cenovnik 2022.xlsx


Потврда о пријему исправног редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину.pdf


Тромесечно извештавање 2014 – први квартал.xls

Завршни рачун 2022


Godisnji izvestaj o poslovanju-potpisan 2022.pdf


Izveštaj revizora 2022 Vodovod Šid-potpisan.pdf


Napomene MSFI za MSP 2022-potpisan.pdf


Odluka o usvajanju FI-potpisan 2022.pdf


Биланс стања_2022.pdf


Биланс успеха_2022.pdf


Извештај о осталом резултату_2022.pdf


Извештај о променама на капиталу_2022.pdf


Извештај о токовима готовине_2022.pdf


Посебни подаци_2022.pdf


Статистички извештај_2022.pdf

Завршни рачун 2021


Izvestaj revizora vodovod-potpisan 2021.pdf


Биланс стања_2021.pdf


Биланс успеха_2021.pdf


Статистички извештај_2021.pdf

Анализе воде


A 2936 izv.pdf


A 2936 str.pdf


A 2937 izv.pdf


A 2937 str.pdf


A 2938 izv.pdf


A 2938 str.pdf


A 2939 izv.pdf


A 2939 str.pdf


A 2940 izv.pdf


A 2940 str.pdf


A 2941 izv.pdf


A 2941 str.pdf


A 2942 izv (1).pdf


A 2942 izv.pdf


A 2942 str.pdf


A 2943 izv.pdf


A 2943 str.pdf


A 2944 izv.pdf


A 2944 str.pdf


A 2945 izv (1).pdf


A 2945 izv.pdf


A 2945 str.pdf


A 2946 izv.pdf


A 2946 str.pdf